Idrottsföreningar

I Grankulla verkar ca 34 motionsorganisationer/idrottsföreningar. Idrottsföreningarna är en viktig samarbetspartner för staden när motionstjänster ordnas.

I spalten till höger finns kontaktuppgifter till föreningar och organisationer med motionsverksamhet. I enlighet med EUs dataskyddsdirektiv publicerar vi inte längre personuppgifter utan endast föreningarnas namn, eventuella e-postadresser och länkar till deras webbplatser, om de har sådana.
Ny idrottsförening eller har föreningens kontaktuppgifter förändrats?

Meddela om föreningens kontaktuppgifter med blanketten här nedan:

*) Obligatoriska fältUppgifter som PUBLICERAS:

____________________________

Uppgifter som INTE PUBLICERAS: