System för bokning av utrymmen


Vi vill erbjuda Grankullaborna smidiga och kundvänliga tjänster. I systemet kan du se på bokningsläget för idrotts- och möteslokaler samt skolornas och daghemmens festsalar i realtid.

 

Tjänsten översätts också till svenska efter att den först har testats på finska. Vi tar gärna emot respons för att kunna utveckla tjänsten så långt det är möjligt. Vi hoppas att det nya systemet hjälper Dig att i framtiden hitta det du söker. 

 

varausjärjestelmä

 

Om du har frågor, vill göra en bokning eller vill ge respons, vänligen kontakta oss per e-post eller telefon.

Nina Allenius

nina.allenius@kauniainen.fi

050 411 0932


Ansökan om reguljära användarturer sommaren 2019 och vintern 2019-2020

 

Ansökningstiden för sommarturer pågår 1.-28.2.2019

Ansökningstiden för vinterturer 2019-2020 pågår 1.-31.3.2019

 

Ansökningsblanketten bör lämnas på stadshusets registratorskontor senast kl. 15:00 på sista ansökningsdagen eller skickas till e-postadressen kirjaamo@kauniainen.fi

 


Bildningsnämndens allmänna uthyrningsprinciper


        Allmänna principer för beviljande av träningsturer 2019 (pdf) (352.7 KB)


Ansökningarna för reguljära användarturer ska under ansökningstiden riktas skriftligt till idrottstjänsterna under adress: Stadshuset/registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla eller per e-post: registratur@grankulla.fi.