Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

02.05.2018 15:05

Tidtabell för idrottsplatsernas sommarstängt 2018

Idrottplatserna har sommarstängt 2018 enligt följande tidtabell:

Bollhallen stängd v.22-30 p.g.a renovering
Ishallen sommarstängt 21.6-22.7.2018
Simhallen stängd 16.6-12.6 pga renovering.Tillbaka till rubrikerna