Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

06.11.2015

Simhallens reparation framskrider enligt tidtabellen

Simhallens brandsanering framskrider planenligt och kommer att kunna öppnas igen i januari 2016 såsom även tidigare meddelats.

Innan ibruktagandet skall alla renoverade system granskas och driftstestas.

Grankulla simhall skadades av en brand hallens tekniska utrymmen den 24. augusti.

Tillbaka till rubrikerna