Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

18.09.2015

Simhallen i bruk först i januari

Simhallens brandsanering framskrider och utgående från den information saneringsutredningarna ger kommer hallen att kunna öppnas först i januari 2016.

Som bäst rengörs hallen och de därpå följande saneringsarbetena förbereds. Efter rengöringen kan elektriciteten, luftkonditioneringen och byggnadsautomatiken kopplas på igen.

Skadorna på de vattentekniska systemen kan testas först efter att de övriga systemen är i funktion.

Grankulla simhall skadades av en brand hallens tekniska utrymmen den 24. augusti.

Tillbaka till rubrikerna