Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

30.03.2017 14:15

Simhallen håller förlängd sommarpaus under sommaren 2017

Simhallen stängs 5.6.2017 och öppnas igen 7.8.2017. Under pausen utförs reparationer i hallen som är nödvändiga för verksamheten. Uteområdet är öppet under sommaren, utom kring midsommar, då utebassängen töms under ett par veckor så att tekniska arbeten kan göras. Bassängen fylls på nytt så snart som möjligt efter att arbetena har slutförts.


Tillbaka till rubrikerna