Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

30.01.2018

Nytt bokningssystem

Vi vill erbjuda Grankullaborna smidiga och kundvänliga tjänster. Därför har vi nu gått över till ett digitalt system för bokning av utrymmen, och det är dags att införa den första fasen. I systemet kan du se på bokningsläget för idrotts- och möteslokaler samt skolornas och daghemmens festsalar i realtid.

 

Följande fas, själva bokningen, kommer att möjliggöras under våren 2018.  Alla stadens festlokaler matas in i systemet under våren.

 

Tjänsten översätts också till svenska efter att den först har testats på finska.  Vi tar gärna emot respons för att kunna utveckla tjänsten så långt det är möjligt. Vi hoppas att det nya systemet hjälper dig att i framtiden hitta det du söker. 

 

Öppna bokningssystemet: Enkora varausjärjestelmä

 

Om du har frågor, vill göra en bokning eller vill ge respons, vänligen kontakta oss per e-post eller telefon.

Nina Allenius

nina.allenius@kauniainen.fi

050 411 0932


Tillbaka till rubrikerna