Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

07.02.2018 10:49

Kasabergets motionsbana under vintersäsong

Motionsslingor med uppkörda skidspår används vintertid av skidåkare och under resten av året för promenader, löpning och cykling. Det är inte tillåtet att gå på skidspåret. Motionärerna bör beakta att alla friluftsleder där det har körts upp ett skidspår är reserverade för endast skidåkare på vintern. Det här gäller även leder som saknar skyltning. Som skidspårsområde betraktas områden som satts i stånd för skidåkning i klassisk stil eller fristil.


Tillbaka till rubrikerna