Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

24.08.2015

Brand utrymde simhallen på måndagseftermiddagen - hallen stängd tillsvidare

Nyheten uppdaterad 25.8.2015 kl. 15.01

Brand i simhallen 24.8.2015
En brand i simhallens källare fyllde simhallen med rök litet före klockan två på eftermiddagen. Branden släcktes snabbt.  Människorna evakuerades omedelbart från både simhallen hallen och uteområdet och ingen har veterligen ådragit sig skador.

I källaren brann en luftkompressor som hör till simhallstekniken och en stor del av elkablarna vid den.

Simhallsvatten renas med hjälp av flera kemikaler. Dessa fanns dock inte i närheten av branden. I början avskiljdes uteområdena som en säkerhetsåtgärd, ifall kemikalier skulle ha funnits i rökgaserna.
Rökridån utanför hallen var rätt liten och varken invånarna i närheten eller skoleleverna i Granhult försattes i fara under branden.

Kartläggningen av skadorna pågår hela veckan och först därefter kan man ta ställning till när hallen igen kan öppnas för allmänheten.

Brand i simhallen 24.8.2015

Tillbaka till rubrikerna