Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

13.02.2018

Anläggningsarbete pågår i pulkabacken

Flera kommuninvånare har kontaktat staden och önskat att pulkabacken intill slalombacken skulle sättas i skick. Vi har fört saken framåt genom att påbörja röjningen av backen, men eftersom området har varit utan underhåll i fem år, kräver iståndsättningen mer genomgripande åtgärder än vad idrottstjänsterna klarar av i egen regi.

I dag (13.2) har röjningen återupptagits men på grund av entreprenadens omfattning kan backen tas i bruk först nästa vinter. För närvarande är backen ännu inte säker och i skick användas, och därför är området avspärrat med byggplatsskyltar.
Tillbaka till rubrikerna