Studieläsesalen

Studieläsesalen är ett tyst utrymme för läsning.

I kalendern ser du när läsesalen är reserverad för bibliotekets eget bruk. Genom att klicka på reserveringen ser du hur länge den räcker.