Valikko

Hemservice

Bibliotekets hemservice är avsedd för grankullabor som inte kan besöka biblioteket på grund av handikapp, sjukdom eller hög ålder.

Personalen besöker hemservicekunderna var fjärde onsdag och har då med sig de böcker som man kommit överens om. Lästa böcker returneras vid samma tillfälle.

Ålderdomshem och motsvarande vårdinrättningar i Grankulla kan få en bokkärra för längre perioder.

Hemservicen är gratis. Ring 050 411 6514 så berättar vi mer.