Valikko

Granisamlingen

Grankulla har en lång historia som hemort för konstnärer och författare. Speciellt under 1920- och 1930-talen var Grankulla en populär hemort bland konstnärer. Det var också en storhetstid för den finlandssvenska litteraturen och de så kallade finlandssvenska modernisterna. Flera av modernisterna bodde under en längre eller kortare period i Grankulla.

I bibliotekets omfattande Granisamling ingår skönlitteratur och facklitteratur av författare som bott i Grankulla. Samlingen innehåller också material som på annat sätt berör Grankulla. Allt material får lånas hem.


En del av Grankullaförfattarna presenteras i bibliotekets databas Elmer.