Valikko

Program för HelMet-bibliotekets samlingar

Helmet-biblioteket erbjuder samlingar med det inhemska litterära kulturarvet och ett urval av världslitteraturen. Musik och film erbjuds i ett så brett spektrum som möjligt.

Biblioteket är varken ett arkiv eller en bokhandel. Samlingen lever och förändras, eftersom dess innehåll, skick och användningsgrad ständigt utvärderas. Materialet avskrivs vid låg efterfrågan, föråldrat innehåll eller dåligt skick. Tryckt avskrivet material säljs, doneras eller återvinns. 


Materialet i alla HelMet-bibliotek är tillgängligt för invånare i hela huvudstadsregionen. Det går att reservera material oavsett var det finns.


HelMet-biblioteket köper in nyheter i tillräckligt många exemplar för att kunden ska få också det mest efterfrågade materialet inom högst fem månader i reserveringskö. På grund av detta köps vissa spel och filmer inte in överhuvudtaget, så att alla titlar kan skaffas i tillräckligt många exemplar.

De mest populära boknyheterna finns i Bestseller-samlingen. Dessa exemplar kan inte reserveras.


HelMet-bibliotekets program för samlingarna, på finska (pdf) (9.5KB)