Kultur och fritid


Vallmogard
Latka1.j
DISCO2
Kulturjänster
Idrottstjänster
UngdomstjänsterMedborgarinstitutets konstgrupp
kirjasto

Medborgarinstitutet
Biblioteket


Resultatområdet för kultur- och fritidsväsendet omfattar de under bildningsnämnden lydande resultatenheterna; medborgarinstitutet, stadsbiblioteket och kulturservice, den under idrottsnämnden lydande enheten; idrottstjänster och den under ungdomsnämnden lydande enheten; ungdomstjänster.