Grankulla stad betalar 300 euro åt arbetsgivaren som anställer en ung Grankullabo född mellan åren 2003-2007 med sommarjobbsedeln, under perioden 1.5. -30.9.2022.

Sedeln ska hämtas personligen av den unga från Grankulla stadshus (Grankullavägen 10). Kontakta ungdomsledare Jens Almark och kom överens med honom om när du söker sommarjobbsedeln. 0504011971 jens.almark@kauniainen.fi

Ta med id med bild. Du kan också färdigt fylla i personuppgiftsblanketten (länk nere på sidan) och hämta den ifylld med.

Sedlarna kommer att räcka till för alla ungdomar bosatta i Grankulla som behöver en sedel för sommarjobbet.

Sommarjobbsedlarnas ansökningstid tar slut 30.9.2022.

Arbetsgivaren ska lämna in den ifyllda sommarjobbsedeln
i original jämte bilagor när anställningen har upphört, senast 1.10.2022 (poststämpel 1.10.22.godkänns).

Arbetsdagarna ska uppgå till minst 10 st. och arbetstimmarna ska vara minst 50 med en nettolön på minst 350 € för 10 arbetsdagar och 50 arbetstimmar. Om arbetsadagarna samt arbetstimmarna blir mer än det som nämndes tidigare, bör lönen också vara större. Arbetsdagarna kan göras i följd eller i flera etapper. Grankullaunga som anställs ska vara födda mellan åren 2003-2007. Skatter, social- och pensionsavgifter samt semesterersättning ska betalas utöver penninglönen. Stödet betalas inte till privata hushåll, familjer eller privatpersoner.

Sommarsedlarna sponsoreras av Grankulla ungdomstjänster.