På idrottsstigen får du motionera och ha det roligt med mångsidiga rörelser. Vid varje kontroll visas en video med två olika rörelser. Den senare rörelsen är mer utmanande. Du kan välja att göra ena rörelsen eller båda. Gör rörelsen och gå vidare till nästa kontroll!

Idrottsstigen är ungefär 1,5km lång och det finns en tillgänglig väg till alla kontroller. Kontrollerna kan göras i valbar ordning.

Motionsstigen startar från centralidrottsplans parkeringsplats.

Stolpen på idrottsstigen