Ansökan om att ordna hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kallas för Granimodellen i Grankulla. Syftet med Granimodellen är att erbjuda avgiftsfri hobbyverksamhet för alla barn och unga i grundskoleåldern (åk 1–9) i anslutning till skoldagen. Verksamheten ordnas före kl. 17.00 så att familjer kan tillbringa kvällen tillsammans.

Grankulla stad ansöker om understöd för Granimodellen av undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Ansökningstiden är 15.2–22.3.2022.

Om en klubb, förening, organisation eller privatperson vill vara med och ordna hobbyverksamhet för barn och unga som går i skolan i Grankulla, skicka en ansökan enligt anvisningarna senast 28.2.2022 till registratur@grankulla.fi

Sällskap och föreningar kan tillsammans ordna klubbar som har flera idrottsgrenar.

Klubbverksamheten pågår hela läsåret:

 • hösten 2022: v. 35–49 (utom höstlovsvecka 42) – 14 gånger
 • våren 2023: v. 3–19 (utom vinterlovsvecka 8) – 16 gånger

Grankulla stad försäkrar alla deltagare i klubbarna men inte ledare – se till att ledarna är försäkrade.

Varje klubbinstruktör får en Granimodell huvtröja, som ska andvändas i klubbar.

I ansökan ska ingå följande uppgifter:

 1. Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
 2. En beskrivning av klubbens verksamhet eller mål
  • t.ex. ”På konstklubben ritar, målar, pysslar och skapar vi tredimensionell konst. Du behöver inga förkunskaper för att komma med!”
 3. Elever i de skolor och årskurser som klubben vänder sig till, t.ex.
  • Granhultskolan åk 3–4, åk 5–6
  • Kasavuoren koulu åk 7–9
  • Hagelstamska skolan åk 7–9
  • Klubben kan rikta sig till elever från både finska och svenska skolor (obs. ledarnas språkkunskaper)
 4. Gruppens maximala storlek, t.ex
  • 4 – 16 barn / 1 ledare och/eller
  • 17-24 barn / 2 ledare
 5. Lokalen för verksamheten
  • t.ex. konstklassrummet i Mäntymäen koulu (i det här skedet räcker det med ett önskemål om lokalen)
 6. Veckodag och klockslag
  • t.ex. Mäntymäen koulu på tisdagar kl. 15.15–16.15
  • det kan vara olika förslag
 7. Specificera följande kostnader i anbudet:
  • lokalkostnader (inga kostnader för stadens lokaler)
  • nödvändiga materialkostnader
  • kostnader för ledare
   • För ledare betalas 30 euro/timme
   • För assistenter betalas 20 euro/timme
   • För planerings- eller förberedelsetid betalas inte utan skild överenskommelse om att förbereda speciellt tidskrävande verksamhet (t.ex. att skapa en rutt på klätterväggen)
 8. Om du ordnar klubbar som privatperson betalar vi helst via tjänsten ukko.fi (lättföretagande) eller om du är en företagare med firma då till din firma.

Följande faktorer påverkar vilken verksamhet som ordnas:

 • Resultatet av elevenkäten där eleverna får framföra önskemål om olika fritidssysselsättningar
 • Det totala priset på anbudet
 • Samarbetsförmåga
 • Deltagargraden i klubbarna under läsåret 2021–2022
 • Beaktande av barn med särskilda behov, t.ex. en assistent beaktas i anbudet
 • Ledarnas utbildning

Som fördel anses om anordnaren av hobbyverksamhet är villig att förbinda sig till Lasten Liike-kvalitetslöftet. Staden utbildar villiga ledare för att säkerställa kvaliteten. Mer information om Lasten Liike-kvalitetslöftet finns på adressen https://harrastamisensuomenmalli.fi/wp-content/uploads/2021/11/20211101_Maria_Ulvinen_OK_LastenLiike_laatumerkki_liikuntaharrastuksille.pdf (på finska).