Bostadsaktiebolag kan söka följande understöd hos ARA

  • understöd för att installera en ny hiss
  • tillgänglighetsunderstöd för att avlägsna rörelsehinder

Ansökningstiden för understöden är kontinuerlig. Mer information om hur man ansöker om understöden finns på ARA:s webbplats.

Hissunderstöd av Grankulla stad

Det är dessutom möjligt att inom ramen för anslagen få tilläggsunderstöd av Grankulla stad motsvarande högst 10 % av de godkända installationskostnaderna för en hiss som installeras i ett flervåningshus för boende som inte tidigare har haft hiss.

Ansökningar om hissunderstöd ska riktas till samhällstekniska utskottet på adressen: Samhällstekniska utskottet/Registraturen, PB 52, 02701 Grankulla

eller per e-post till registratur@grankulla.fi

Bifoga med ansökan en kopia av ARA:s beslut, byggnadstillsynens protokoll för slutsynen, samt en utredning över de verkliga byggnadskostnaderna med verifikat.

Kontakta oss

Leena Porvali

Sektorsekreterare
Organisation
Samhällsteknik – Förvaltning