HRM vatten 

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) sköter vatten- och avloppsnätet i Grankulla.

På HRM:s webbplats finns mycket information om vattendistribution, -kvalitet och om det nya verkets tjänster. Man kan även anmäla mätarinställningen via nätet. Tillsvidare innehåller de finskspråkiga sidorna mer information än de svenska.

Här kommer du till det nya vattenverkets svenska sidor >
HSY - finska sidor >

Felanmälan 24 h
tfn 09 1561 3000

Vattenförsörjnings kundtjänst
tfn 09 1561 3500