Stadens uppgift är att ständigt upprätthålla och utveckla en snygg och trivsam stadsmiljö med beaktande av miljövärden och traditioner. Här ges några exempel på objekt som bygger på uppslag från lokalcentralen och kommuntekniken. I samtliga fall har ambitionen varit att använda återvunnet material, och stadens egen personal har mestadels stått för genomförandet.

Tilakeskus 2015
Bilder: Tuija Kokkonen