Fastighetstänster

Resultatenheten svarar för disponentskapet och fastighetsskötseln i stadens fastigheter och för att utveckla dessa verksamheter.

Fastighetsskötarna (efter tjänstetid)

(må-to 15.30, fr 13.45) 050 5995 110