Lokalcentralen 

Resultatområdets uppgifter går ut bl.a. på att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler
av god kvalitet för stadens olika sektorer, samt att se till att de byggnader staden äger bibehåller
värde och produktivitet, att styra, organisera och följa upp stadens egna husbyggnadsinvesteringar.

Resultatområdet driver och utvecklar underhåll och service av byggnader som är nödvändiga för
stadens verksamheter.