Valikko

Egnahemstomter


Staden har inga egnahemstomter att överlåta just nu.
Koivuhovi_24052017

Alla Björkgårds egnahemstomter har överlåtits.


Staden överlåter 14 egnahemstomter för självbyggeri i omedelbar närhet av Björkgårds station.

Det är möjligt att antingen köpa eller arrendera en tomt. På varje tomt får uppföras bara ett småhus med en bostad.

Tomterna överlåts i den ordning som anbuden kommer in.

Tomterna kan ses på kartservicen (här), där de tomter som kan reserveras är märkta med violett färg. De tomter som märkts med gult är reserverade och de tomter som märkts med rött har redan överlåtits.

Visualisering:

Koivuhoivi Björkgård  havainne visualisering
Överlåtelse av småhustomter i Björkgård för självbyggande (uppdaterat 10.10.2017) (pdf) (133.9 KB)
Tomterna som ska överlåtas med försäljningspris och grundarrende (tillagt 7.9.2017) (pdf) (4.3 KB)
Viktig information om småhustomterna i Björkgård (uppdaterat 10.10.2017) (pdf) (13.8 KB)
Köpebrev för fastighet småhustomterna i Björkgård (uppdaterat 10.10.2017) (pdf) (17.3 KB)
Arrendeavtal för fastighet småhustomterna i Björkgård (uppdaterat 10.10.2017) (pdf) (31.1 KB)
Kvartersplan med föreskrifter om byggsätt (pdf) (444.3 KB)
Detaljplan Ak 190 karta och bestämmelser (pdf) (574.3 KB)
Mer information om detaljplanen: Björkgårds område

Björkgård markundersökning för detaljplan och detaljplaneändring 2008 (på finska) (pdf) (2.6 MB)
Bullerutredning för Björkgård station 2007 och 2011 (på finska) (pdf) (3.5 MB)
Björkgård Grankulla vibrationsutredning om spårtrafik 2011 (på finska) (pdf) (1.2 MB)
Protokoll och karta för styckningsförrättningen 2015-23 (på finska) (korrigerad 15.6.2016) (pdf) (1.7 MB)Protokoll och karta för styckningsförrättningen 2015-25 (på finska) (tillagt 15.6.2016) (pdf) (3.4 MB)
Gatuplan för Bredaängsgränden (på finska) (pdf) (1.1 MB)
Vattenförsörjning för Bredaängsgränden situationsplan (på finska) (pdf) (790.2 KB)HRM Ledningskarta Bredaängsgränden 4.1.2017 (tillagt 26.1.2017) (pdf) (647.5 KB)

Stadsstyrelsens beslut om överlåtelse av egnahemstomterna i Björkgård kan studeras på stadens webbplats (ST 30.3.2016 ärende 42) och (ST 20.6.2017 ärende 134) (på finska).