Valikko

Stadshusområdet


Ändringsområdet omfattar tomterna 12–13 och 16 i kvarter 8 i stadsdel 1 samt kvarter 210 i stadsdel 2 samt gatu- och rekreationsområden (Grankullavägen 10, Junghansgränden 1–3, Leagränden 2–4).

Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 8 (Grankullavägen 10) och tomt 3 i kvarter 210 (Junghansgränden 3) så att tomterna primärt används för boende samt för placering av tjänster och stadens förvaltningslokaler. I samband med detaljplaneändringen undersöks också dimensionerna för tomt 2 i kvarter 210 (Junghansgränden 1) och placeringen av funktioner på tomten, samt reserveringarna och funktionerna för rekreations- och gatuområden. Dessutom uppdateras detaljplanebeteckningarna och planbestämmelserna för tomterna 12 och 13 i kvarter 8 (Junghansgränden 4 och 6) samt tomt 1 i kvarter 210 (Leagränden 2).

Utkastet var framlagt enligt 30 § i MarkByggF 11.1.–28.2.2018.
Planområdets läge på kartanMaterial från invånarmöte 18.1.2018Illustrationer:
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Kauniaistentieltä
Vy från Grankullavägen (1)
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Kauniaistentieltä_ilman puuta
Vy från Grankullavägen (2)
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Tunnelitieltä_1
Vy från Tunnelvägen (1)
180118_Kauniaisten kaupungintalokortteli_näkymä Tunnelitieltä_2
Vy från Tunnelvägen (2)

Videor:
Video_1
Stadshusområdet, luft
Video_2
Stadshusområdet, markplan