Valikko

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17

Ak 217
En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17


Ändringsområdet omfattar en del av kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Bredavägen 15–17). I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Målet är att detaljplanen ska ändras så att en markanvändning som passar i området kan bestämmas.


Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF 22.2.2018–23.3.2018.
Planområdets läge på kartan