Valikko

Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område

Ändringsområdet omfattar en del av rekreationsområde i 8:e stadsdelen (Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område).

Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området.

Utkastet var framlagt enligt 30 § i MarkByggF 8.11.2016–8.12.2016.


Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 214, Gamla Åbovägen 42, Ishallens område, utkast) (pdf) (1.1 MB)

Beskrivning (Ak 214, Gamla Åbovägen 42, Ishallens område, utkast) (pdf) (1.5 MB)

Bilagor (Ak 214, Gamla Åbovägen 42, Ishallens område, utkast) (pdf) (2.4 MB)

Planområdets läge på kartan