Valikko

Tallbackavägen 2

Kungörelse

ÄNDRING AV DETALJPLAN SOM TRÄTT I KRAFT

Stadsfullmäktige godkände 12.12.2016 § 69 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 2 i kvarter 52 i 4:e stadsdelen (Tallbackavägen 2).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


Grankulla 9.2.2017 
Stadsstyrelsen

Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 213, Tallbackavägen 2) (pdf) (183.1 KB)
Beskrivning med bilagor (Ak 213, Tallbackacägen 2) (pdf) (3.9 MB)


Planområdets läge på kartan