Valikko

Stationsvägen 13

Kungörelse

ÄNDRING AV DETALJPLAN SOM TRÄTT I KRAFT

Stadsfullmäktige godkände 22.5.2017 § 35 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 3 i kvarter 46 i 4:e stadsdelen (Stationsvägen 13).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


Grankulla 17.8.2017

Stadsstyrelsen

Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 212, Stationsvägen 13) (pdf) (129.8 KB)
Beskrivning med bilagor (Ak 212, Stationsvägen 13) (pdf) (9 MB)

Planområdets gränser på kartan