Detaljplanläggning


Markanvändningen och byggandet i Grankulla har traditionellt styrts genom detaljplanläggning. Av Grankullas areal har redan cirka 95 % en detaljplan och därför koncentrerar sig detaljplanläggningen främst på detaljplaneändringar. Staden har 177 vid olika tider utarbetade gällande detaljplaner, den äldsta från 1959.

ASEMAKAAVOITUSPROSESSI ru

Planeringsprocessen fö detaljplaner (pdf) (307.1 KB)