Valikko

Tävlingsprogram och -materialPersonbyte i priskommittén för tävlingen

Stadsstyrelsen i Grankulla valde 10.2.2016 (§ 20) stadsdirektör Christoffer Masar till medlem i priskommittén för idétävlingen gällande stadshuskvarteret. Masar ersätter den föregående stadsdirektören Torsten Widén i uppdraget.  Priskommittén godkände personbytet vid sitt möte 2.3.2016.1.       Tävlingsprogram

2.       Utdrag ur fastighetskartan

3.       Detaljplan för centrumområdet, 1:2000

4.       Grundkarta

5.       Ortogonal karta

6.       Flygbilder (© Grankulla stad)

7.       Gula Villans ritningar 

8.       Stadshusets ritningar

9.       Konstverk i området: Genom elden ("Tulen halki"), Foni och Veteranstenen, fotografier

10.     Karta över miniatyrmodellens område