Valikko

Bilder av området


På denna sida finns fotografier och länkar som gäller tävlingsområdet och det område som ska granskas inom tävlingen och som kan vara till nytta då tävlingsförslagen görs upp.


© Grankulla stad (om inte annat nämns)


Tävlingsområdet och det område som ska granskas inom tävlingen (1:4000, A3)
- en del av tomt 2-210-2 inkl. också tävlingsområdet – se tävlingsprogram punkt 2.1.
Tävlingsområdet och det område som ska granskas inom tävlingen (1:4000, A3)


Ortogonal karta och detaljplanesammanställning, centrum (1:2000, A3)

Ortogonal karta och detaljplanesammanställning, centrum (1:2000, A3)


Plan för bygget på tomt 252, centrumkvarteret, för vilket undantagsbeslut har sökts.
© Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy.

Plan för bygget på tomt 252, centrumkvarteret, (Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy)

Illustration över planerad utbyggnad av centrum

Illustration över planerad utbyggnad av centrum


Bilplatsschema över centrum

Bilplatsschema över centrum

Bilder från centrum


Biblioteksparken

Lekplatsen väster om biblioteket

Lekplatsen väster om biblioteket

Lekplatsen öster om biblioteket

Lekplatsen öster om biblioteket


Biblioteksstråket

Utsikt mot österBiblioteksstråket, utsikt mot väster

Utsikt mot öster

Biblioteksstråket, utsikt mot öster


Stadshuset
Stadshuset
Stadshuset


Gula Villan

Fasaden mot nordost

Gula Villan, fasaden mot nordost

Fasaden mot sydväst

Gula Villan, fasaden mot sydväst

Fasaden mot nordväst

Gula Villan, fasaden mot nordväst
Fasaden förr
Gula Villan, fasaden förr


Villa Junghans

Fasaden mot norr

Villa Junghans, fasaden mot norr

Fasaden mot öster

Villa Junghans, fasaden mot öster


Planen vid Smedsvägen

Utsikt mot öster

Planen vid Smedsvägen, utsikt mot öster


Gatuvyer

Grankullavägen västerut

Grankullavägen västerut

Grankullavägen/Gräsavägen västerut

Grankullavägen/Gräsavägen västerut

Tunnelvägen söderut

Tunnelvägen söderut
Tunnelvägen söderut
Tunnelvägen söderut
Dalvägen norrut
Dalvägen norrut

Grankullavägen/Kyrkovägen österut

Grankullavägen/Kyrkovägen österut

Junghansgränden

Junghansgränden
Junghansgränden

Thurmansallén norrut

Thurmansallén norrut


Gamla vyer

Järnvägsstation 1950-talet
Gräsavägen från väst, 1950-talet
Gamla centrum