Mätningstjänster

De viktigaste mättjänsterna är följande: byggnadstillsynsmätningar (utmärkning av byggnadens plats och lägessyn), gränsvisning för att reda ut oklarheter som gäller tomtråns sträckning, samt lägesutredningar som gäller underjordiska ledningar.Leica


KOORDINATSYSTEMEN  ÄNDRATS

Grankulla stad övergick 1.12.2012 tillsammans med städerna Helsingfors, Esbo och Vanda till att använda nya plankoordinatsystem och höjdsystem.
Det nya plankoordinatsystemet heter ETRS-GK25 (den internationella benämningen EPSG:3879) och det nya höjdsystemet N2000.

De system som fallit ur bruk är statens gamla system, dvs. VVJ (plankoordinatsystem) och N60 (höjdsystem).

Övergången till de nya systemen syns i praktiken i att plankoordinatsystemets nordliga och ostliga koordinat har ändrats i fråga om både längd och siffervärde och att höjdkoordinatens värde ökat med 24,7 cm.

Exempelvis koordinaterna för höjdfixpunkt nr 26 på Grankullavägen 2 i Grankulla centrum har förändrats så här:

            Nordlig koordinat    Ostlig koordinat    Höjdkoordinat
Gammal        77834,600              40460,280    20,418
Ny               6677503,084       25484838,589    20,665


Läs mer om ämnet: Meddelande

Transformationer i Grankulla (pdf) (18 KB)

Annanstans på webben:

Esbo

Närmare upplysningar i Grankulla:
lantmäteritekniker Hannu Pousi