Valikko

Markanvändningens kungörelser

27.09.2016

Utställda detaljplaner

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17 och Tallbackavägen 2


En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17

UTKAST TILL DETALJPLANEÄNDRING FRAMLAGT (62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF)


Ändringsområdet omfattar en del av kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Bredavägen 15–17).

Målet är att detaljplanen ska ändras så att en markanvändning som passar i området kan bestämmas.

Utkastet är framlagt enligt 30 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 27.9.2016–27.10.2016 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Bredavagen15-17.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att framföra åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen eller per e-post till samhällstekniska nämnden senast 27.10.2016. Postadress: Grankulla stad, samhällstekniska nämnden, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Intressenterna kan också muntligen framföra sina åsikter till markanvändningsenheten.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn (09) 5056 204, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 27.9.2016

Samhällstekniska nämnden

Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 217, En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, utkast) (pdf) (247.8 KB)
Beskrivning med bilagor (Ak 217, En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, utkast) (pdf) (14.6 MB)

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17


Tallbackavägen 2

FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING FRAMLAGT (65 § i MarkByggL och 27 § i MarkByggF)

Ändringsområdet omfattar tomt 2 i kvarter 52 i 4:e stadsdelen (Tallbackavägen 2).

Målet är att tillgodose tillbyggnadsbehoven vid Mäntymäen koulu och att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar nuvarande behov.


Förslaget är framlagt enligt 27 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 27.9.2016–27.10.2016 under tjänstetid 8.00 15.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/tallbackavagen2.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att göra anmärkningar mot planförslaget. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadsstyrelsen senast 27.10.2016. Postadress: Grankulla stad, Stadsstyrelsen, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn (09) 5056 204, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 27.9.2016

Stadsstyrelsen

Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 213, Tallbackavägen 2, förslag) (pdf) (181.7 KB)
Beskrivning med bilagor (Ak 213, Tallbackavägen 2, förslag) (pdf) (1.8 MB)

Tallbackavägen 2


Tillbaka till rubrikerna