Valikko

Markanvändningens kungörelser

05.10.2015

Ullasbackavägen och Grankullavägen, beslut om ändring av detaljplan

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN

Stadsfullmäktige godkände 21.9.2015 en ändring av detaljplanen som omfattar gatuområden i 2:a stadsdelen (Ullasbackavägen och Grankullavägen).

Detaljplanematerial finns på stadens webbplats www.grankulla.fi/planlaggning.

I området gäller byggförbud enligt 53 § 3 mom. i MarkByggL.

Grankulla 5.10.2015

Stadsstyrelsen

Handlingar

Karta och beteckningar (pdf) (542.3 KB)
Beskrivning och bilagor (pdf) (2.2 MB)

Ullasbackavägen och Grankullavägen projektsidor


Tillbaka till rubrikerna