Valikko

Markanvändningens kungörelser

10.11.2015

Ullasbackavägen och Grankullavägen, ändring av detaljplan som trätt i kraft

Stadsfullmäktige godkände 21.9.2015 § 54 en ändring av detaljplanen som omfattar gatuområden i 2:a stadsdelen (Ullasbackavägen och Grankullavägen).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 10.11.2015

Stadsstyrelsen

Ullasbackavägen och Grankullavägen projektsidor


Tillbaka till rubrikerna