Valikko

Markanvändningens kungörelser

11.01.2018

Stadshusområdet, utkast till detaljplaneändring framlagt (62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF)

Ak 221
STADSHUSOMRÅDET


Ändringsområdet omfattar tomterna 12–13 och 16 i kvarter 8 i stadsdel 1 samt kvarter 210 i stadsdel 2 samt gatu- och rekreationsområden (Grankullavägen 10, Junghansgränden 1–3, Leagränden 2–4).

Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 8 (Grankullavägen 10) och tomt 3 i kvarter 210 (Junghansgränden 3) så att tomterna primärt används för boende samt för placering av tjänster och stadens förvaltningslokaler. I samband med detaljplaneändringen undersöks också dimensionerna för tomt 2 i kvarter 210 (Junghansgränden 1) och placeringen av funktioner på tomten, samt reserveringarna och funktionerna för rekreations- och gatuområden. Dessutom uppdateras detaljplanebeteckningarna och planbestämmelserna för tomterna 12 och 13 i kvarter 8 (Junghansgränden 4 och 6) samt tomt 1 i kvarter 210 (Leagränden 2).

Utkastet är framlagt enligt 30 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 11.1.–28.2.2018 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp221.

Ett allmänt diskussions- och informationsmöte om planen ordnas torsdagen 18.1.2018 kl. 18.00–20.30 i Nya Paviljongen (adress Västra Skolstigen 3).

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att framföra åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen eller per e-post till samhällstekniska utskottet senast 28.2.2018. Postadress: Grankulla stad, Samhällstekniska utskottet, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Beredare/närmare upplysningar:            

Marko Lassila tfn 050 382 9313
Matti Salminen tfn 050 411 1851, fornamn.efternamn@grankulla.fi


Grankulla 11.1.2018
Samhällstekniska utskottet


Ak 221, Stadshusområdet, projektsidor


Tillbaka till rubrikerna