Valikko

Markanvändningens kungörelser

22.06.2015

Sailogränden, beslut om ändring av detaljplan samt ändring av tomtindelningen

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN SAMT ÄNDRING AV TOMTINDELNINGEN

Stadsfullmäktige godkände 8.6.2015 en ändring av detaljplanen samt ändring av tomtindelningen som omfattar en del av kvarter 1052 i stadsdel 7 (Sailogränden).

Detaljplanematerial finns på stadens webbplats www.grankulla.fi/planlaggning.

I området gäller byggförbud enligt 53 § 3 mom. i MarkByggL.

Grankulla 22.6.2015

Stadsstyrelsen

Handlingar

Karta och beteckningar (pdf) (272.5 KB)

Beskrivning med bilagor (pdf) (9.1 MB)

Sailogränden projektsidor


Tillbaka till rubrikerna