Valikko

Markanvändningens kungörelser

18.08.2015

Sailogränden, ändring av detaljplan samt ändring av tomtindelningen som trätt i kraft

Stadsfullmäktige godkände 8.6.2015 § 47 en ändring av detaljplanen samt ändring av tomtindelningen som omfattar en del av kvarter 1052 i stadsdel 7 (Sailogränden).

Beslutet har inte överklagats hos Helsinfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 18.8.2015

Stadsstyrelsen

Sailogränden projektsidor


Tillbaka till rubrikerna