Valikko

Markanvändningens kungörelser

08.11.2016

Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område, utkast till detaljplaneändring framlagt (62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF)

Ändringsområdet omfattar en del av rekreationsområde i 8:e stadsdelen (Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område).

Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området.

Utkastet är framlagt enligt 30 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 8.11.2016–8.12.2016 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp214.


Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att framföra åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen eller per e-post till samhällstekniska nämnden senast 8.12.2016. Postadress: Grankulla stad, samhällstekniska nämnden, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Intressenterna kan också muntligen framföra sina åsikter till markanvändningsenheten.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn (09) 5056 204, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 8.11.2016

Samhällstekniska nämnden


Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 214, Gamla Åbovägen 42, Ishallens område, utkast) (pdf) (1.1 MB)

Beskrivning (Ak 214, Gamla Åbovägen 42, Ishallens område, utkast) (pdf) (1.5 MB)

Bilagor (Ak 214, Gamla Åbovägen 42, Ishallens område, utkast) (pdf) (2.4 MB)


Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område projektsidor


Tillbaka till rubrikerna