Valikko

Markanvändningens kungörelser

08.09.2015

Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område, aktuell detaljplaneändring

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 10.6.2015 § 146 att detaljplanen ändras för rekreationsområde i 8:e stadsdelen (Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område).

Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens Internetsidor www.grankulla.fi/planlaggning.

Grankulla 8.9.2015

Stadsstyrelsen

Handlingar

PDB Gamla Åbovägen 42 Ishallens område (pdf) (366.3 KB)

Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område projektsidor


Tillbaka till rubrikerna