Valikko

Markanvändningens kungörelser

09.02.2016

Gallträsk, södra, en del av kvarter 43, ändring av detaljplan samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen som trätt i kraft

Stadsfullmäktige godkände 15.12.2014 § 65 en ändring av detaljplanen samt en tomtindelning och ändring av tomtindelningen som omfattar en del av kvarter 43 i 3:e stadsdelen samt park- och gatuområden (Kavallvägen 8–18 och Doktorsgränden 2–6). Genom ändringen av detaljplanen bildas kvarterer 372 och 373, en del av kvarter 43 samt gatu-, park- och rekreationsområden.

Ändringen av detaljplanen samt tomtindelningen och ändringen av tomtindelningen har 3.3.2015 kungjorts som delvis ikraftträdda till de delar som besvären inte har kunnat anses rikta sig mot.

Helsingfors förvaltningsdomstolen har med sitt beslut 18.12.2015 förkastat de besvär som anförts över beslutet om godkännande av detaljplanen.

Beslutet har inte överklagats hos högsta förvaltningsdomstolen.

Grankulla 9.2.2016

Stadsstyrelsen

Gallträsk, södra: en del av kvarter 43 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna