Valikko

Markanvändningens kungörelser

07.06.2016

En del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden, aktuell detaljplaneändring

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 27.4.2016 § 79 att detaljplanen ändras för sydöstra delen av kvarter 92 i 7:e stadsdelen, Norra Mossavägen 1–3 och Norra Heikelvägen 10–12 (En del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden).

Målet är att göra detaljplanen genomförbar genom att beakta områdets naturvärden och kulturhistoriska värden. Kvartersområdet för allmänna byggnader ändras till boende.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp218.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn 09 5056 204, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 7.6.2016

Stadsstyrelsen

Handlingar

PDB En del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden (pdf) (607.4 KB)


En del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden projektsidor


Tillbaka till rubrikerna