Valikko

Markanvändningens kungörelser

22.02.2018

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, förslag till detaljplaneändring framlagt (65 § i MarkByggL och 27 § i MarkByggF)

Ak 217
En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17Ändringsområdet omfattar en del av kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Bredavägen 15–17). I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Målet är att detaljplanen ska ändras så att en markanvändning som passar i området kan bestämmas.


Förslaget är framlagt enligt 27 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 22.2.2018–23.3.2018 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats http://www.grankulla.fi/dp217.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att göra anmärkningar mot planförslaget. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadsstyrelsen senast 23.3.2018. Postadress: Grankulla stad, Stadsstyrelsen, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn 050 411 1851, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 22.2.2018

Stadsstyrelsen


Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 217, En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, förslag) (pdf) (182.8 KB)
Beskrivning med bilagor (Ak 217, Del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, förslag) (pdf) (11.1 MB)

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna