Valikko

Markanvändningens kungörelser

19.01.2016

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, aktuell detaljplaneändring

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 23.11.2015 § 233 att detaljplanen ändras för fastigheten 235-402-2-283 samt tomterna 31 och 32, alla i kvarter 49 i 4:e stadsdelen (en del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, Ak 217).

Målet är att detaljplanen ska ändras så att en markanvändning som passar i området kan bestämmas.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Bredavagen15-17.

Grankulla 19.1.2016

Stadsstyrelsen

Handlingar

PDB En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17 (pdf) (1.8 MB)

En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna