Valikko

Markanvändningens kungörelser

16.08.2016

Aktuella detaljplaneändringar

Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto), Stadshusområdet och Ekkullaområdet

Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto)

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 18.5.2016 § 95 att utarbeta en detaljplaneändring för tomt 5 samt gatu- och parkområden i kvarter 400 i 3:e stadsdelen (Helsingforsvägen 10).

Målet är att ändra detaljplanen så att den utöver vidare utveckling av Raamattuopistos nuvarande verksamhet även gör det möjligt att avskilja en bostadstomt för flervåningshus.

Stadshusområdet

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 15.6.2016 § 119 att utarbeta en detaljplaneändring för stadshusområdet, tomterna 12–13 och 16 i kvarter 8 samt tomterna 2–3 samt rekreations- och gatuområden i kvarter 210 i 2:a stadsdelen (Grankullavägen 10, Junghansgränden 1–3 och 4–6).

Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 8 (Grankullavägen 10) och tomt 3 i kvarter 210 (Junghansgränden 3) primärt till boende samt så att det blir möjligt att placera tjänster och stadens förvaltningslokaler på tomterna. I samband med detaljplaneändringen undersöks också potentialen för tilläggsbyggande på tomterna 12 och 13 i kvarter 8 (Junghansgränden 4 och 6) samt dimensionerna för tomt 2 i kvarter 210 och placeringen av funktioner på tomten, samt reserveringarna och funktionerna för rekreations- och gatuområden.

Ekkullaområdet

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 15.6.2016 § 120 att utarbeta en detaljplaneändring i kvarter 1053 i 7:e stadsdelen samt rekreations-, trafik- och gatuområden(Klappträskvägen 1).

Målet är att ändra detaljplanen för kvarteret till bostadsbruk. Samtidigt kartläggs de kringliggande områdenas rekreations- och naturvärden samt möjligheten att ändra Åbovägens trafikområde till gatuområde.


Programmen för deltagande och bedömning som ansluter till planläggningen hålls framlagda hos markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats:

Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto) www.grankulla.fi/Dp220

Stadshusområdet   www.grankulla.fi/Dp221

Ekkullaområdet   www.grankulla.fi/Dp222

Grankulla 16.8.2016
Stadsstyrelsen

Handlingar

PDB Helsingforsvägen 10 (pdf) (657 KB)

PDB Stadshusområdet (uppdaterad) (pdf) (2.4 MB)

PDB Ekkullaområdet (pdf) (407 KB)


Tillbaka till rubrikerna