Valikko

Markanvändningens aktuellt

07.12.2017

Utkastet till ändring av detaljplanen för stadshusområdet läggs fram i januari 2018

Samhällstekniska utskottet har 28.11.2017 godkänt utkastet för detaljplaneändringen för stadshusområdet för framläggning. Utkastet till detaljplanen har utarbetats med utgångspunkt i de prisbelönta förslagen i arkitekttävlingen som ordnades för området. Framläggningstiden har skjutits upp till början av 2018 för att julbrådskan inte ska hindra stadens invånare att sätta sig in i planen. Planutkastet kommer dessutom att vara framlagt avsevärt längre än vanligt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet.

Planutkastet läggs fram under perioden 11.1–28.2.2018, då man har möjlighet att framföra sina åsikter om det. Ett allmänt diskussions- och informationsmöte om planen ordnas torsdagen 18.1.2018 kl. 18.00–20.30 i Nya Paviljongen. Kungörelsen om planen ingår i Kaunis Grani 11.1.2018 och grannarna informeras om saken per brev innan framläggningen börjar.

Materialet finns tillgängligt redan innan det läggs fram via denna länk till projektets webbplats: (http://www.grankulla.fi/dp221) och hos planerarna på stadshuset.

Utkaststadiet är den första officiella möjligheten för invånarna och andra delaktiga att framföra sina åsikter. Senare i processen, i samband med planförslaget, har invånarna och andra delaktiga också en andra möjlighet att framföra sina åsikter; denna uppskattas preliminärt till slutet av 2018 eller början av 2019. Detaljplaneändringen kan föras till fullmäktige för godkännande tidigast mot slutet av 2019. Detta innebär att byggarbete på området kan inledas först under 2020-talet.

Samhällstekniska sektorn/markanvändningen


Tillbaka till rubrikerna