Valikko

Markanvändningens aktuellt

19.05.2016

Stadshuskvarterets prisbelönta förslag kan ses i stadshuset och på nätet

Idétävlingen om detaljplanen för stadshuskvarteret avgjordes på torsdagen 19.5.

Syftet med tävlingen har varit att få fram lösningar för boende och närtjänster.

Området kommer i framtiden att ha uppskattningsvis 300–400 invånare.

De prisbelönta förslagen finns till påseende i stadshusets entréhall och på stadens webbsida här.

Huvilat_3


Tillbaka till rubrikerna