Valikko

Markanvändningens aktuellt

31.08.2015

Informationsmöte om utbyggnaden av centrum 9.9. kl. 18

Staden ordnar ett informationsmöte om utbyggnaden av det sista obebyggda kvarteret i centrum och undantagsbeslutet som ansluter till det. Mötet hålls onsdagen den 9 september 2015 kl. 18–20 på stadshuset. Vid mötet presenteras projektets mål och preliminära planer för det. Frågor som ställs vid mötet besvaras utöver stadens representanter också av representanter för de bolag som ska bygga de nya bostäderna och affärslokalerna.

Staden har tillsammans med NCC Rakennus Oy som äger Kauniaisten konttoritalo Oy ansökt om undantag från detaljplanen så att bostäderna och affärslokalerna som planeras i centrum kunde byggas som skilda byggnader och delvis även på torgområdet vid Promenadplatsen, i motsats till den nuvarande detaljplanen. Ett undantagsbeslut skulle göra det möjligt att äntligen färdigställa centrum. Efter att byggnaderna står klara kunde även arbetet med de allmänna områdena slutföras.
havainnekuva keskusta
Klicka större. De mörkblåa byggnaderna är föremål för diskussionen.

Behandlingen i stadsstyrelsen, se protokollet > (19.8.2015 ärende 160)
Pressinfo 14.8.2015 om framskridandet >

Tillbaka till rubrikerna