Valikko

Markanvändningens aktuellt

23.03.2017 15:20

Grankulla stad säljer en tomt på adressen Björkgårdsvägen 7

Grankulla stad säljer utgående från anbud en bostadstomt i Björkgård på adressen Björkgårdsvägen 7, Esbo. Tomtens byggrätt är 1500 m² våningsyta och areal enligt fastighetsregistret 4089 m².

Försäljningsbroschyr och tilläggsinformation: Höghustomter

Fastighetsingenjör
Johanna Määttälä
tfn 09 5056 253
johanna.maattala@grankulla.fiTillbaka till rubrikerna